Hyundai

Hyundai Santa Fe 菁英

NT$ 124.9萬

Hyundai Santa Fe 尊爵

NT$ 121.9萬

Hyundai Santa Fe 貴族

NT$ 113.9萬

Hyundai Santa Fe 旗艦款

NT$ 107萬

Hyundai Santa Fe 豪華款

NT$ 102.9萬

Hyundai Santa Fe 2.2 eVGT 4WD

NT$ 119.9萬

Hyundai Santa Fe 2.2 eVGT 旗艦 7人座

NT$ 119.9萬

Hyundai Santa Fe 2.2 eVGT 旗艦

NT$ 109.9萬

Hyundai Santa Fe 2.2 eVGT 豪華

NT$ 101.9萬

Hyundai Santa Fe CRDi旗艦七人座 2.2

NT$ 117.9萬