Honda

Honda Civic 2.0 S

NT$ 87.9萬

Honda Civic 1.8 VTi-S

NT$ 78.9萬

Honda Civic 1.8 VTi

NT$ 73.9萬

Honda Civic S 2.0

NT$ 80.9萬

Honda Civic EX-S 1.8

NT$ 73.9萬

Honda Civic EX 1.8

NT$ 70.9萬

Honda Civic LX 1.8

NT$ 65.9萬